Кесте

07:55

Арнаның ашылуы. Әнұран.

08:00

«Балапан жұлдыз» концерт

09:00

«Ангел в тюбетейке» К/ф

10:50

«Қазақ ертегілері» М/ф

11:00

«Жиһанкез» Д/ф

11:30

«Тристан и Изольда» К/ф

16:00

«Азбука счастья»

16:20

«Қазақ телевизиясына 60 жыл»

16:30

Арнайы репортаж

16:40

«Жиһанкез» К/ф

17:00

Қала-718

18:00

«Уақыт керуен» Ақпаратты-сараптама бағдарламасы

18:30

День за днем

19:00

«16 қыз» К/ф

21:00

Уақыт керуен

21:30

День за днем

22:00

«Әзіл әлемі» Концерт