Кесте

07:25

07:30

08:00

09:30

«Умизуми» М/ф

10:10

«Ақ пен қара» Т/х

11:00

11:20

«Моя правда» Д/ф

12:00

«Бозторғай» Т/х

13:00

13:15

13:35

14:35

«Ұлт мақтанышы» Д/ф

17:50

18:00

18:20

«Ертіс өңірінің ерендері»

18:30

19:00

19:20

«Ақ пен қара» Т/х

20:10

«В лесах и на горах» Т/х

21:00

21:20

21:30

22:00

«Бозторғай» Т/с

23:00

«Қазақ даласының құпиялары» Д/ф

23:30